Szanowni PaństwoElserwis sp. z o.o. zaprasza Państwa do współpracy, oferując możliwość kompleksowego wykonania robót elektrycznych we wszystkich rodzajach inwestycji realizowanych przez firmy budowlane.

Realizujemy wszelkie specjalistyczne prace elektryczne, takie jak:

 • instalacje wewnętrzne siły, oświetlenia, sterowania, sygnalizacji i automatyki w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego,
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego dróg, parków, ogrodów i budynków,
 • instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe,
 • uliczne sygnalizacje świetlne,
 • linie kablowe oraz napowietrzne średnich i niskich napięć,
 • stacje transformatorowe dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • montaż rozdzielnic dla instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej,
 • dostawa i montaż agregatów prądotwórczych i zasilaczy bezprzerwowych,
 • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • pomiary instalacji elektrycznych.

 • W branży elektrycznej mamy ogromne doświadczenie, zdobyte w realizacji większości znaczących inwestycji budownictwa przemysłowego i ogólnego regionu północno-wschodniego.


  Oferujemy Najnowsze Rozwiazania Technologiczne
  Proponujemy Korzystne Warunki Cenowe
  Gwarantujemy Wysoka Jakość Robót

  ZAPRASZAMY  Copyright (c) 2010